Category: Chia Sẻ

Phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử

Phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử

Thanh thiếu niên là những người có nhiều nhiệt huyết, những con người nắm vận mệnh đất nước trong tương lai, những nền móng duy trì Phật pháp cho thế hệ sau.

Đọc thêm ›
Tập họp thanh thiếu nhi Phật tử qua tổ chức văn nghệ Phật giáo

Tập họp thanh thiếu nhi Phật tử qua tổ chức văn nghệ Phật giáo

Dùng văn nghệ để làm khung sườn, làm đòn bẩy tập họp thanh niên Phật tử chắc chắn là một hoạt động đúng hướng trong mục tiêu xây dựng phong trào thanh niên Phật tử.

Đọc thêm ›
Ban Hướng dẫn Phật tử TW và hoạt động của các CLB thanh niên Phật tử

Ban Hướng dẫn Phật tử TW và hoạt động của các CLB thanh niên Phật tử

Không có sự tương tác, cọ sát, chia sẻ kinh nghiệm giữa các CLB tỉnh thành dẫn tới chưa phát huy tối đa được sự cộng hưởng nguồn lực của các bên.

Đọc thêm ›
10 kiến nghị với Ban HDPT TW để phát triển các CLB thanh thiếu nhi Phật tử

10 kiến nghị với Ban HDPT TW để phát triển các CLB thanh thiếu nhi Phật tử

Thành lập, duy trì và phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử là yêu cầu khách quan và đòi hỏi cấp thiết đối với Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền Bắc nói riêng.

Đọc thêm ›
Câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử và vị thế ngôi chùa

Câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử và vị thế ngôi chùa

Bạn là người ở nơi xa đến một địa phương, muốn biết vị thế của ngôi chùa (qua đó là đạo Phật) như thế nào, hãy tiếp cận cộng đồng dân cư ở đó.

Đọc thêm ›
Hoạt động thanh thiếu niên Phật tử: Thực trạng và kiến nghị

Hoạt động thanh thiếu niên Phật tử: Thực trạng và kiến nghị

Nhìn vào thực trạng tình hình hoạt động của Thanh thiếu niên Phật tử miền Bắc hiện nay chúng con thấy còn một số vấn đề cần tháo gỡ khó khăn để hoạt động của thanh thiếu niên Phật tử phụng sự Đạo pháp thiết thực có hiệu quả hơn.

Đọc thêm ›
Đổi mới tổ chức, hoạt động của CLB thanh thiếu niên Phật tử

Đổi mới tổ chức, hoạt động của CLB thanh thiếu niên Phật tử

Việc đổi mới CLB sẽ giúp cho Phật giáo Việt Nam gắn sát với thực tiễng đời sống xã hội hơn, thông qua các sinh hoạt của CLB các bạn trẻ thanh thiếu niên Phật tử sẻ ứng dụng được những giáo lý về lòng từ bi, tinh thần vô ngã vị tha của đức Phật.

Đọc thêm ›
Giải pháp hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử

Giải pháp hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử

Trích tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII của TT. Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com