Category: Lịch Tu Học

Bảng liệt kê ngày giỗ các chùa Phú Yên

Bảng liệt kê ngày giỗ các chùa Phú Yên

  BẢNG KÊ NHỮNG NGÀY GIỖ CỦA CÁC TỰ VIỆN TRỰC THUỘC GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN   TT NGÀY GIỖ TỔ TÊN CHÙA ĐỊA CHỈ  HÚY NHẬT TRỤ TRÌ THÁNG 01 ÂM LỊCH 04 – 01 Chùa Kim Quang Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa ĐĐ.Thích Thông Thiện 05 – 01 Chùa Phú Long Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa ĐĐ.Thích […]

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com