Category: Danh mục tự viên

Bảng liệt kê ngày giỗ các chùa Phú Yên

Bảng liệt kê ngày giỗ các chùa Phú Yên

  BẢNG KÊ NHỮNG NGÀY GIỖ CỦA CÁC TỰ VIỆN TRỰC THUỘC GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN   TT NGÀY GIỖ TỔ TÊN CHÙA ĐỊA CHỈ  HÚY NHẬT TRỤ TRÌ THÁNG 01 ÂM LỊCH 04 – 01 Chùa Kim Quang Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa ĐĐ.Thích Thông Thiện 05 – 01 Chùa Phú Long Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa ĐĐ.Thích […]

Đọc thêm ›
THÀNH PHỐ TUY HOÀ

THÀNH PHỐ TUY HOÀ

THÀNH PHỐ TUY HOÀ  Tổng cộng: 39 cơ sở, trong đó: 25 Chùa 03 Tịnh Xá 03 Tịnh Thất 01 Ni Viện 05 Niệm Phật Đường 01 Trường Trung Cấp Phật Học 01 Nghĩa Trang Phật Giáo. 1. CHÙA KIM CANG Khai sơn: HT. Tế Duyên (Đệ tử Tổ Liễu Quán). Địa chỉ: Phường 1, TP. Tuy Hòa. Trụ trì: […]

Đọc thêm ›
HUYỆN TUY AN

HUYỆN TUY AN

HUYỆN TUY AN  Tổng cộng 53 cơ sở, trong đó: 42 Chùa, 11 Niệm Phật Đường.   1. CHÙA BẢO SƠN Khai sơn: HT. Liễu Căn. Địa chỉ: Phong Thăng, An Định. Trụ trì: TT. Thích Thông Hoà. Điện thoại: 0979.769995. Năm xây dựng: Đời Hậu Lê. Năm trùng tu: 1994. Hệ phái: Bắc Tông. Húy kỵ: 22.01 ÂL.   […]

Đọc thêm ›
THỊ XÃ SÔNG CẦU

THỊ XÃ SÔNG CẦU

THỊ XÃ SÔNG CẦU Tổng cộng: 48 cơ sở, trong đó: 32 Chùa, 2 Tịnh Xá, 3 Tịnh Thất, 11 Niệm Phật Đường.   1. CHÙA AN THẠNH Khai sơn: HT. Thích Phúc Hộ. Địa chỉ: An Thạnh, Phường Xuân Đài. Trụ trì: Sc. Thích nữ Chúc Chi. Điện thoại: 057.3743354. Năm xây dựng: 1958. Năm trùng tu: 1991. Hệ […]

Đọc thêm ›
HUYỆN ĐỒNG XUÂN

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

HUYỆN ĐỒNG XUÂN  Tổng cộng: 21 cơ sở, trong đó có: 9 Chùa, 12 Niệm Phật Đường.     1. CHÙA HÀM LONG Khai sơn: Địa chỉ: Phước Huệ, Xuân Quang 2. Trụ trì: Ban Hộ Tự. Điện thoại: Năm xây dựng: Năm trùng tu: 2004. Hệ phái: Bắc Tông. Húy kỵ:   2. CHÙA HỈ SƠN Khai sơn: Địa […]

Đọc thêm ›
HUYỆN ĐÔNG HÒA

HUYỆN ĐÔNG HÒA

HUYỆN ĐÔNG HÒA  Tổng cộng: 21 cơ sở, trong đó có: 19 Chùa, 2 Tịnh Thất.   1. CHÙA ÂN QUANG Khai sơn: HT. Vạn Ân. Địa chỉ: Phước Lộc, Hòa Thành. Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Minh. Điện thoại: 0573.565055. Năm xây dựng: 1957. Năm trùng tu: 1993. Hệ phái: Bắc Tông. Húy kỵ: 07.02 ÂL.   2. CHÙA […]

Đọc thêm ›
HUYỆN TÂY HÒA

HUYỆN TÂY HÒA

HUYỆN TÂY HÒA Tổng cộng 28 cơ sở, trong đó có:  28 Chùa.    1. CHÙA AN SƠN Khai sơn: Địa chỉ: Thạch Bàn, Hòa Phú. Trụ trì: ĐĐ. Thích Tâm Mẩn. Điện thoại: Năm xây dựng: Năm trùng tu: Hệ phái: Bắc Tông. Húy kỵ:   2. CHÙA BỬU ÂN Khai sơn: HT. Diệu Quang. Địa chỉ: Phú Nông, […]

Đọc thêm ›
HUYỆN PHÚ HÒA

HUYỆN PHÚ HÒA

HUYỆN PHÚ HÒA           Tổng cộng: 28 cơ sở, trong đó có:  25 Chùa,  2 Tịnh Thất,  1 Niệm Phật Đường.     1. CHÙA AN NINH Khai sơn:  phái Lâm Tế, đời 37. Địa chỉ: Vĩnh Phú, Hòa An. Trụ trì: Sc. Thích nữ Trung Liên. Điện thoại: 0906.775384. Năm xây dựng: 1972. Năm trùng […]

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com