Category: Lịch Sử

Đức Tổ sư Liễu Quán

Đức Tổ sư Liễu Quán

1. Tháp chùa Hội Tôn và Cổ Lâm: Chùa Hội Tôn là nơi Tổ Liễu Quán đã”đồng chơn nhập đạo” năm lên 6 khi mẹ vừa qua đời.Theo ý nguyện của Ngài, cha bằng lòng cho xuất gia với Hòa thượng Tế Viên người Trung Hoa đang hoằng hóa đạo pháp tại đây. Dấu tích của chùa Hội Tôn  vào […]

Đọc thêm ›
Thiền sư Liễu Quán và Chùa  Thiền Tôn, Huế

Thiền sư Liễu Quán và Chùa Thiền Tôn, Huế

 Nước ta từ sau ngày Doãn Quốc Công Nguyễn Hoàng (1558 – 1613) vào trấn thủ đất Thuận Quảng, dần dần biến thành một vùng cai trị riêng cắt đứt liên hệ với vua Lê ở miền Bắc, lấy sông Danh làm ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai mà sử gọi là Ðàng Trong và Ðàng Ngoài.

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com