Category: Cao Tăng

Đức Tổ sư Liễu Quán

Đức Tổ sư Liễu Quán

1. Tháp chùa Hội Tôn và Cổ Lâm: Chùa Hội Tôn là nơi Tổ Liễu Quán đã”đồng chơn nhập đạo” năm lên 6 khi mẹ vừa qua đời.Theo ý nguyện của Ngài, cha bằng lòng cho xuất gia với Hòa thượng Tế Viên người Trung Hoa đang hoằng hóa đạo pháp tại đây. Dấu tích của chùa Hội Tôn  vào […]

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com