Category: Cao Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Hành Trình Về Lễ Tổ Pháp Chuyên Luật Tuyền

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Hành Trình Về Lễ Tổ Pháp Chuyên Luật Tuyền

(chuaminhthanh.com). Về Tổ Đình Từ Quang Đá Trắng Phú Yên lễ Tổ Pháp Chuyên – Diệu Nghiêm, tâm nguyện cẩn y Đại Học Hoằng Giới Chi Thư khởi kiến Nghi Thức Cam Lộ Giác Ngộ Giới Đàn. Nhật vãng nguyệt lai thấm thoát đã hơn năm mùa thu đến rồi đi, từ ngày khai Đại Giới Đàn Cam Lộ đến nay, […]

Đọc thêm ›
Cảm niệm cố HT.Thích Đồng Hạnh

Cảm niệm cố HT.Thích Đồng Hạnh

CẢM NIỆM CỦA CHƯ HUYNH ĐỆ MÔN ĐỒ VÀ PHẬT TỬ Kính bạch giác linh Hòa Thượng thượng Đồng hạ Hạnh chứng minh… Bảy mươi bảy năm trong cõi Ta-bà Xem nhưđã công viên quả mãn, Thầy về cõi tịnh chúng tôi bi hỷ Nhìn đoạn đường Thầy đãđi qua Biết bao thăng trầm bỉ cực Mậu Dần niên Thầy […]

Đọc thêm ›
Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Liên (1926-2009)

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Liên (1926-2009)

1.Thân thế: Đại lão Hoà thượng pháp danh thượng Quảng hạ Liên, tự Bi Hoa, hiệu Trí Hải, thế danh Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1926 – Bính Dần tại Sông Cầu – Tỉnh Phú Yên, trong một gia đình túc nho, tiểu thương, giàu lòng kính tin tam bảo. Hoà thượng là con thứ 8 trong gia đình với  9 […]

Đọc thêm ›
Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Khế Hội (1921 – 1999)

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Khế Hội (1921 – 1999)

Hòa thượng Thích Khế Hội, pháp danh Nguyên Chơn, tự Thiện Minh, hiệu Trí Thành; Ngài họ Nguyễn, húy Khế Hội, sinh năm Tân Dậu 1921, tại làng Triều Sơn, xã Xuân Thọ, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, thân phụ là cụ Nguyễn Văn Chốn, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Chữ. Song thân Ngài đều thâm tín […]

Đọc thêm ›
Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Vạn Ân (1886 – 1967)

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Vạn Ân (1886 – 1967)

Hòa thượng Thích Vạn Ân thuộc dòng Lâm Tế, tông Liễu Quán, đời thứ 42, húy Trừng Thành, sinh năm 1886 tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Xuất thân trong một gia đình Nho phong danh tiếng ở địa phương. Thân phụ là cụ Nguyễn Chơn Tịnh, thân mẫu là cụ bà Trần […]

Đọc thêm ›
Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Thắng (1928 – 2010)

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Thắng (1928 – 2010)

        Hòa thượng họ Đỗ, thế danh Huệ Thắng , sinh năm 1928 tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.        Thân phụ Đỗ Luốt, thân mẫu Hà Thị Nữ pháp danh Thị Tiết. Hai thân sanh được 7 người con, mất 2 còn 3 trai 2 gái. Hòa thượng là con […]

Đọc thêm ›
Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hưng Từ (1911 – 1991)

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hưng Từ (1911 – 1991)

Hòa thượng Thích Hưng Từ, thế danh Bùi Vạn Anh, sinh ngày mùng 1 tháng 8 năm Tân Hợi (1911) tại làng Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngài sinh trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Thân phụ là cụ Bùi Thế Vĩ, pháp danh Như Chơn, thân mẫu là cụ bà […]

Đọc thêm ›
Tiểu sử Đức Trưởng lão HT.Thích Diệu Tâm (1916-2013)

Tiểu sử Đức Trưởng lão HT.Thích Diệu Tâm (1916-2013)

Là bậc chân tu thạc đức, sáng ngời giới hạnh, tinh tấn không ngừng trên con đường lập hạnh tu và hoằng hóa, Hòa thượng Thích Diệu Tâm xứng đáng là một bậc “Tòng Lâm Thạch Trụ” đương thời. I.Thân thế Hòa thượng họ Lâm, sau đổi họ Nguyễn, sinh năm Bính Thìn (1916), tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa […]

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com