Category: Nhịp cầu

Chùa Hương Sơn: Thư Cảm ơn

Chùa Hương Sơn: Thư Cảm ơn

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni; Thưa quý cấp Chính quyền, quý mạnh thường quân, quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến! Vừa qua, nhờ Tam Bảo gia hộ, chùa Hương Sơn chúng tôi hội đủ duyên lành, đã khởi công xây dựng ngôi Chánh điện và các hạng mục khác. Cho đến nay, công trình vẫn […]

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com