TP.Tuy Hoà: Lễ khai khóa III Bát Quan Trai

Sáng nay ngày 18/6/2017 (nhằm ngày24/5/Đinh Dậu) tại văn phòng chùa Hồ Sơn, đường Mậu thân, khu phố Ninh Tịnh đã trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa III Bát Quan Trai với sự chứng minh của HT. Thích Nguyên Đức – Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó ban Thường trực PGVN Tỉnh , Trưởng Ban Trị sự PGVN Tp, Tuy hòa, TT. Thích Thông Hòa Phó thường trực BTS Phật giáo Tp.Tuy hòa, TT. Thích Giác Thuận trưởng ban Kiểm Soát BTS, ĐĐ Thích Quảng Tế Phó BTS, ĐĐ Thích Nguyên Đạo Trưởng ban Hoằng Pháp Tp.Tuy Hòa, SC TN Quảng Toàn Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh cùng Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trụ trì các tự viên, Tịnh xá trong thành phố Tuy hòa và sự tham dự của hơn 150 Phật tử khóa tu.

Hoà thượng Thích Nguyên Đức – Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo Tp. Tuy hòa ban đạo từ cảm niệm về ân đức của chư tổ truyền thừa mạng mạch Phật Pháp từ khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam. Sự du nhập của Phật giáo vào nước ta ở những bước căn bản đầu tiên thật ra không phải xuất phát từ Trung Hoa, mà chính là được truyền sang trực tiếp từ Ấn Độ.Từ nửa sau thế kỷ thứ hai, Luy Lâu đã tồn tại như một trung tâm Phật giáo quan trọng và phồn thịnh.Thứ 2 là sự phát triển Phật gáo Việt Nam của Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử đó là 2 dấu mốc quan trọng nên Hòa Thượng đã đặt tên cho hai chúng của đạo tràng là Luy Lâu và Yên Tử để quý Phật tử tu học hiểu và rõ hơn tinh thần hòa đồng giáo lý là nét nổi bật trong sự du nhập và định hình Phật giáo. Phật giáo thâm nhập vào đây một cách êm thấm, không có sự chống đối của tín ngưỡng dân gian. Tuy Phật giáo cũng phải có một ít nỗ lực trước giới cai trị Hán tộc, nhưng không bằng sự phản kháng, mà bằng sự hòa đồng. Điều này xuất phát từ tinh thần cởi mở của Phật học. Kết quả của tinh thần này là không những đã sử dụng được từ ngữ Nho, Lão để truyền bá Phật giáo, mà còn làm cho những người theo Khổng, Lão thấy được chiều sâu của Phật học, cuối cùng Hòa Thượng đãtán thán chư Tăng đã nỗ lực hoằng pháp lợi sinh, cảm ơn chính quyền Mặt trận địa phương đã quan tâm hỗ trợ những vấn đề hành chính, Ngài cũng đã dặn dò quý thiện nam tín nữ Phật tử học và tu cần phải song hành mới mang đến lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống hiện tại và giải thoát ở tương lai.

IMG_1600 (Copy) (Copy)

IMG_1608 (Copy) (Copy)

IMG_1611 (Copy) (Copy)

IMG_1612 (Copy) (Copy)

IMG_1621 (Copy) (Copy)

IMG_1623 (Copy) (Copy)

IMG_1628 (Copy) (Copy)

IMG_1631 (Copy) (Copy)

IMG_1636 (Copy) (Copy)

IMG_1641 (Copy) (Copy)

IMG_1651 (Copy) (Copy)

IMG_1655 (Copy) (Copy)

IMG_1658 (Copy) (Copy)

IMG_1669 (Copy) (Copy)

Email: ductrancong

Để lại lời bình

shared on wplocker.com