Chùa Hương Sơn: Thư Cảm ơn

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni;

Thưa quý cấp Chính quyền, quý mạnh thường quân, quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến!

Vừa qua, nhờ Tam Bảo gia hộ, chùa Hương Sơn chúng tôi hội đủ duyên lành, đã khởi công xây dựng ngôi Chánh điện và các hạng mục khác. Cho đến nay, công trình vẫn đang được thi công đúng tiến độ. Có được thành tựu và thuận duyên đó, là nhờ sự nhiệt tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự chung tay góp sức, gieo nhân kết duyên phước điền của thập phương bá tánh, đặc biệt là Công ty cổ phần tư vấn –  Đầu tư xây dựng Ba Đình – Hà Nội.

IMG_0788

IMG_0787

Nhân đây, bổn tự trân trọng gửi lời tán thán khen ngợi đạo tâm và lòng nhiệt thành của quý vị! Nguyện trên Chư Phật – Bồ Tát gia hộ quý công ty, quý vị sức khỏe, an lành, may mắn và thịnh vượng!

Chùa Hương Sơn

Để lại lời bình

shared on wplocker.com