Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ Hành Trình Về Lễ Tổ Pháp Chuyên Luật Tuyền

(chuaminhthanh.com). Về Tổ Đình Từ Quang Đá Trắng Phú Yên lễ Tổ Pháp Chuyên – Diệu Nghiêm, tâm nguyện cẩn y Đại Học Hoằng Giới Chi Thư khởi kiến Nghi Thức Cam Lộ Giác Ngộ Giới Đàn.

Nhật vãng nguyệt lai thấm thoát đã hơn năm mùa thu đến rồi đi, từ ngày khai Đại Giới Đàn Cam Lộ đến nay, một mùa lá vàng lại đến, tiếng lá thu bắt đầu rơi nhẹ trên mái thiền đường hoà quyện trong mưa chiều nhẹ nhẹ, ngày khai diễn Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ như đã gần kề.

Lại một lần nữa niềm vui an lạc như tràn đầy khắp không gian đạo tràng Minh Thành sơn thượng, nếu mùa thu thường đem lại cho mọi người sự tiếc thương hay hoài niệm vui buồn của quá khứ, thì mùa thu năm nay đem lại một niềm vui vô lượng đến cho người con Phật của phố núi Gia Lai, một lần nữa miền sơn cước xa xôi này lại kiến đàn truyền giới tuyển người làm Phật, tục Phật huệ mạng, tiếp dẫn hậu lai báo ân Đức Phật.

Từ thưở Tổ Nguyên Thiều vào Qui Ninh khai sơn Thập Tháp Di Đà, ra Thuận Hoá lập Quốc Ân xây tháp Phổ Đồng, vâng lệnh chúa Nguyễn về Trung Hoa thỉnh chư vị Tổ Đức thiền Tăng đến Thuận Hoá khai đàn truyền giới. Cho đến ngày nay đã trãi qua hơn ba trăm năm lịch sử, kể từ ngày khai giới đàn đầu tiên cho đến nay không biết bao nhiêu giới đàn đã được khai diễn trên khắp mọi miền đất Việt, người người kết duyên thành Phật, xứ xứ ứng hiện Thanh Văn, Phật Pháp chấn hưng, Thiền lâm khởi vận.

Đến đời Ngài Pháp Chuyên – Diệu Nghiêm- Luật Truyền, Tổ Đình Từ Quang – Đá Trắng - Tuy Hoà, biên soạn sách Hoằng Giới Đại Học Chi Thư, nghi thức giới đàn được tập thành cụ túc, sách Hoằng Giới Đại Học được Tổ Pháp Chuyên soạn lại dựa trên sách Đại Học Chi Thư của ngài Ca Cơ núi Vân Đảnh. Tất cả những nghi thức và hành nghi trong giới đàn đều được tập thành quy định rõ ràng đầy đủ.

Từ ngày đầu khi khai Đại Giới Đàn Cam Lộ năm Canh Dần 2010, ban kiến đàn đã y vào các nghi thức trong sách này để tiến hành các nghi thức truyền giới trong giới đàn và giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ lần này cũng như vậy, Ban kiến đàn vẫn như cũ, y pháp hành trì Hoằng Giới Đại Học Chi Thư, để cho giới đàn được thành tựu viên mãn, nghi tiết giới đàn được cụ túc chỉnh chu, và được sự chứng minh gia hộ của Tổ Pháp Chuyên hôm nay ban công văn, ban dẫn lễ Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ về Tổ Đình Từ Quang – Đá Trắng – Phú Yên lễ tháp Tổ Pháp Chuyên cầu sự gia bị của Ngài, đồng thời lễ thỉnh ngài Hoà Thượng thượng Đồng hạ Tiến phương trượng Tổ Đình Từ Quang quang lâm Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ vi tác Tôn chứng A Xà Lê sư.

Từ Quang phổ chiếu, sắc trời Phú Yên trong vắng không một bóng mây, thiên không chiếu sáng đại địa nắng hồng, đường núi dập dìu, gió đưa vườn xoài lanh canh lách cách, như thêm điểm tô đậm cho vận khí thiền lâm Từ Quang Đá Trắng, vượt qua khỏi dốc núi cao xa xa bóng sơn môn Từ Quang ẩn hiện trong vườn xoài cổ kính, vườn xoài ngự tiến vua của một thời xa ấy và bây giờ là những cổ đại thụ được công nhận là cây di tích quốc gia.

Vườn xoài cổ thụ xưa nay còn đó và cho đến bây giờ cũng chỉ có hàng xoài cổ thụ là có thể diễn thuyết được thiền phong cốt cách và hình hài của Tổ Pháp Chuyên, và cũng chỉ có thụ thần của cây xoài là người hạnh phúc nhất, vì được nghe Tổ thuyết Kinh Địa Tạng, cùng Tổ ngồi thiền và che bóng râm cho Tổ dịch kinh Hoa Nghiêm trong những ngày hè nóng bức của xứ miền Trung, chúng tôi tự thấy mình còn kém phước hơn cả vườn xoài cho đến ngày hôm nay mới đủ duyên về lễ Tổ, thật đúng là “tội gì sanh thời mạt pháp, phước gì được dự vào hàng xuất gia” thật là thương vậy.

Qua khỏi sơn môn vào đến sân chùa tiếng chim hót líu lo trên cội xoài cổ thụ, tiếng gió núi vi vu lồng vào khoảng không của nắng hồng, tạo nên một âm thanh tịnh diệu làm cho lòng người như dừng lại, ý niệm lắng thật sâu, cảm giác thật bồi hồi, tim rộn ràng một chút, cảm giác của những đứa con xa nhà rất lâu nay mới được trở lại đong đầy trong tất cả chúng tôi, niệm thương cội nguồn như bắt đầu nhen nhóm, ý thức linh sơn cốt nhục lại một lần nữa chan hoà oà vỡ trong tận sâu đáy lòng, của tất cả đoàn chúng tôi, mọi người mau mau trước y chỉnh áo, không khí hoan hỷ rộn ràng làm cho con chim nhỏ đang nhảy nhót trên nhánh xoài cũng phải ngoái đầu nhìn lại mắt xoe tròn không giấu nổi ngạc nhiên, vui thật là vui, niềm vui lâu lắm nay có dịp về với Tổ, niềm vui vì mình sắp được đảnh lễ bậc cổ đức long tượng của Nghi Lễ Giới Đàn Việt Nam.

Đi trên con đường cổ lót đá của người xưa dẫn vào chùa, chúng tôi tự hỏi mình là người thứ mấy được đi trên con đường này về với Tổ và bước chân nào của mình được dẫm lên dấu chân Tổ ngày xưa, như để nói lên sự kế thừa tương tục, từng bước chân hoan hỷ an lạc bước vào chốn Tổ, lòng dạt dào như bước vào cảnh Linh Sơn, cảnh Phật có xa trong từng bước chân nhẹ, Phật thật là gần trong mỗi niện chân như, mỗi bước như gần hơn, như làm cho chúng tôi thấu hiểu hơn câu: “Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chi tại nhữ tâm đầu”. Chớ nên chỉ biết Phật ở Linh Sơn, vì trong tâm mọi người luôn có một vị Linh Sơn Phật. Nếu như đúng duyên đúng cảnh thì chốn chốn nơi nơi đều là Hoa Tạng Giới, cây lá cỏ cây đều có thể thị hiện cảnh Phật, thật là thấm thía .

Tháp cổ rêu phong thêm thắm tình non nước, cỏ dại phủ mờ như cố ngăn lại từng bước nhân gian, Tổ nằm đó trăm năm như sao nghe chỉ là phút chốc, con đã về từ nơi xa lắm nhưng sao chỉ là thoáng giây, gần lắm thời gian không gì có thể đong đếm, thương lắm không gian này không phép gì có thể cách ngăn, tâm liền tâm chúng con như nghe được lời Tổ dạy, ý trong ý chúng con như hiểu được ý Tổ muốn gì, phải chăng tất cả đều vì tương lai của Phật Pháp, hết thảy cũng chỉ vì đàn hậu học tục diệm truyền đăng, tuyển người làm Phật.

Tổ là người tập thành nghi thức giới đàn, mong sao cho sự trang nghiêm của Tam Bảo làm cho Phật Pháp hưng thạnh, giới tử phát tâm thọ giới và đắc giới, chúng con là người tiếp nối giữ gìn phát huy nghi thức lễ nghi của thiền gia theo đúng tâm nguyện của Tổ. Tổ là cội nguồn chúng con là kênh rạch, Tổ là gốc rễ chúng con là lá cành, nếu không cội nguồn thì làm gì có kênh rạch để rồi bủa khắp sơn hà đại địa, nếu không có gốc rễ làm gì có cành lá phủ kín che mát nhân gian, thật thân thật gần, ôi thương quá làm sao.

Nếu như vậy thì làm gì có nhân có ngã, hay của người chẳng phải của ta, nếu đã biết ý Tổ là như vậy thì làm gì còn chướng duyên nữa mà ngại không làm, thoát khỏi niệm này rồi thì khen chê nào có chổ để phải dùn chân, hãy vì tương lai của những vị Phật mà làm, và đem hết thảy những gì có thể làm trang nghiêm nhất để cúng dường Tam Bảo, thì có gì phải sợ đàm tiếu thế gian. Vì sự trang nghiêm của Tam Bảo là vô lượng, nhưng sự nhận biết của nhân gian là hữu hạn thì tránh sao được trái ý ngược chiều, trí tuệ từ bi tình thương của Tam Bảo là vô biên, nhưng sự hiểu biết khoan thứ của nhân gian thật là chật hẹp nên khó có thể tránh khỏi lời vào tiếng ra.

Người học Phật nên dùng tâm tuỳ thuận để làm sao sự trang nghiêm không thể thiếu từ bi và trí tuệ, luôn luôn phát triển đến mục đích cuối cùng là những vị Phật của tương lai, chúng ta cần phải cụ túc hết thảy các oai đức trang nghiêm như chư phật tương lai cần phải có, phải trang bị đầy đủ cụ túc hết thảy phước báo hình tướng đại hùng của một vị Phật của tương lai, thực hành đầy đủ hết thảy các lễ nghi và nghi thức mà một vị Phật của tương lai cần phải thọ dụng vô lượng trang nghiêm, vào lên sự hoan hỷ không bến bờ của sự hoan hỷ của chư phật, có như vậy thì vô tác giới thể của giới tử mới được thành tựu, nếu hiểu được những ý này thì chúng ta đã liễu ngộ được diệu ý của Tổ khi tập thành nghi thức giới đàn, vì sao Tổ cần có chúng ta ” truyền đăng tục diệm” và chúng ta đã làm được gì để đền đáp công ơn của Tổ.

Miên man trong suy tưởng, bồi hồi trong nghĩ suy, từng bước từng bước chân trong niệm thương nhớ, không biết có bước chân nào còn hằn được trên dấu mòn của chư Tổ ngày xưa, chỉ một thoáng chúng con đã đứng trước phù đồ của Tổ: “Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tam Thập Lục Thế – Khai Sơn Từ Quang Tự, Thượng Pháp Hạ Chuyên – Tự Diệu Nghiêm – Hiệu Luật Truyền Hoà Thượng Chi Tháp” chúng con nghiêm thân nhất niệm chí thành đảnh lễ tổ sư.

Lễ thứ nhất chúng con nguyện xin đại vị cho chư Tôn Đức trong ban kiến đàn Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ đảnh lễ Tổ, nguyện Tổ vì tương lai của Phật Pháp miền sơn cước mà gia hộ cho giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ thành tựu viên mãn.

Lễ thứ hai chúng con xin nguyện đại vị cho giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ đảnh lễ Tổ, xin Tổ xót thương hậu học mà gia bị cho hết thảy giới tử nghiệp chướng tiêu trừ dõng mãnh phát bồ đề tâm, đầy đủ thiện duyên thọ giới, đắc giới.

Lễ thứ ba chúng con xin Tổ gia hộ cho chúng con tâm được thanh tịnh, trí thêm sáng suốt để hiểu được cách thể hiện của các nghi thức mà Tổ đã truyền trao, tâm thêm kiên cố để không vì một chướng duyên mà không thực hiện những nghi thức của Tổ đã chỉ dạy, điều quan trọng nhất là sự gia hộ của Tổ để chúng con được thêm nhiều phước báo và sự hộ trì để sự trang nghiêm của Tam Bảo và giới đàn có thể thực hiện đến mức có thể cho phép, nguyện cho cảnh giới trang nghiêm của chư Phật được thực hiện như lời Tổ đã dạy, oai nghi quỹ phạm của Tăng Bảo dựng xây đúng cách như Tổ đã tập thành, có như vậy mới không phụ công đức Ngài.

Nếu ba lễ chỉ thuần là sự chí thành và nguyện xin thì ba vòng nhiễu tháp thật đong đầy niềm tán thán ước nguyện, con nhất tâm tán thán Tổ người vì chúng con đời mạt pháp mà lưu lại tâm pháp giới đàn để ngày hôm nay chúng con không có bở ngỡ cũng như lo sợ khi kiến đàn hành nghi có như pháp hay không.

Con nhất tâm đảnh lễ tán thán công đức của Tổ, Ngài vì hàng hậu hậu ngu dốt chúng con mà mở con đường dẫn đến sự trang nghiêm long trọng tối thắng của Tam Bảo, phương pháp thực hành các pháp nghi để dẫn giới tử đến nơi tối thắng trang nghiêm nhiếp tâm, thọ giới và đắc giới.

Chúng con nhất tâm đảnh lễ tán thán Tổ, Ngài vì chúng con mà lưu lai các nghi thức trang nghiêm để cúng dường Thập Sư Hoà Thượng đúng như pháp, làm cho phước đức cũng như trí tuệ của chư Tôn Thiền Đức được lan toả khắp nhân gian, giới hương đức hạnh của các Ngài chan hoà khắp mười phương giới tử, từ lực của quý Ngài làm cảm động nhân thiên chư vị hộ giới thần, và phước nhân được vun trồng trong khắp Phật tử tại gia.

Thật là nhiều và rất nhiều những niệm ân mà con còn muốn nguyện Tổ gia hộ nhưng rồi còn một việc quan trọng nữa mà chúng con phải làm là lễ thỉnh Hoà Thượng thượng Đồng hạ Tiến phương trượng Tổ Đình Từ Quang vi tác Cam Lộ Giác Ngộ Đại Giới Đàn tôn chứng A Xà Lê, nguyện Hoà Thượng vì chúng con hoan hỷ chấp thuận, sự chấp thuận của Ngài cũng đồng nghĩa Tổ đã đồng ý, sự hoan hỷ của Ngài có khác gì Tổ đã hứa khả cho chúng con, và chúng con như pháp hành lễ cung thỉnh Ngài đã đồng ý, chúng con thật là đầy đủ phước duyên, giới tử thật đủ công đức mới có thể được lễ các bậc giới đức nghiêm tu đăng đàn truyền giới thật là tròn đầy và viên mãn.

Nhất tâm đảnh lễ Từ Quang Tổ Đình Khai Sơn Phương Trượng thượng Pháp hạ Chuyên tự Diệu Nghiêm hiệu Luật Truyền – Việt Nam Phật Giáo Luật Tông Trung Hưng Tổ Sư, Minh Thành Tự Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Tổ Sư Nghê Toà Chứng Giám.

Nhất tâm đảnh lễ Từ Quang Tổ Đình Phương Trượng – Cam Lộ Giác Ngộ Đại Giới Đàn Tôn Chứng A Xà Lê Sư Vị Thượng Đồng Hạ Tiến Luật Sư Đại Hoà Thượng Chứng Minh.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Ban kiến đàn Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ triều bái Tổ Pháp Chuyên Luật Truyền và cung thỉnh Hoà Thượng Phương Trượng Tổ Đình Từ Quang Phú Yên:

 Sắc Tứ Từ Quang Tự

Chung cổ Tổ Đình Từ Quang

Chánh Điện Tổ Đình Từ Quang

Tổ Đường Tổ Đình Từ Quang

Ban Kiến Đàn niệm hương lễ tháp Tổ Pháp Chuyên Luật Truyền

Vườn Tháp Tổ Đình Từ Quang

Sơn Môn Tổ Đình Từ Quang

Nhất Tâm Cung Thỉnh Từ Quang Tổ Đình Phương Trượng thượng Đồng hạ Tiến Hòa Thượng Vi Tác Cam Lộ Giác Ngộ Đại Giới Đàn Tôn Chứng A Xà Lê Sư

Thích Tâm Mãn

 

Để lại lời bình

shared on wplocker.com