Chùa Cổ Lâm – Hội Tôn được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh

Vừa qua, 31/12/2014, ông Phạm Đình Cự – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên – đã ký Quyết định số 2235/QĐ-UBND, về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo đó, Chùa Cổ Lâm – Hội Tôn, thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được xếp hạng di tích cấp tỉnh về Di tích Lịch sử – Văn hóa.

IMG_20150113_195221

Văn phòng BTS.

Để lại lời bình

shared on wplocker.com