Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Thắng (1928 – 2010)

        Hòa thượng họ Đỗ, thế danh Huệ Thắng , sinh năm 1928 tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

       Thân phụ Đỗ Luốt, thân mẫu Hà Thị Nữ pháp danh Thị Tiết. Hai thân sanh được 7 người con, mất 2 còn 3 trai 2 gái. Hòa thượng là con thứ 8 trong gia đình. Gia đình Ngài thuộc nhà nho giáo có học trong vùng. Cha mất sớm nhưng được mẹ nuôi dưỡng cho đến ngày khôn lớn. Ấu thời, chí hướng xuất trần đã sớm phát sinh nơi tâm hồn son trẻ. Cho nên, Ngài ưa thích theo mẫu thân đến chùa lễ Phật, nghe kinh. Nhờ đó, lòng mến đạo của Ngài cũng thêm phần tăng trưởng.

        Năm 1935 (8 tuổi), Ngài một lòng quyết chí xin mẹ xuất gia tu học với Đại lão Hòa thượng Vạn Pháp – Viện chủ Tổ đình Kim Quang, và được Hòa thượng thâu nhận làm đệ tử. Hòa thượng Thế Phát ban Pháp danh Thị Trị, pháp tự Hành Thông, pháp hiệu Huệ Thắng thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42, thiền phái Chúc Thánh.

HT Thich Hue Thang

        Năm 1943, sau 8 năm theo học kinh, luật, luận với Hòa thượng Bổn Sư, Ngài được Hòa Thượng Bổn sư cho phép  thọ giới Sa di tại đại giới đàn Chùa Thiên Đức, do Giáo hội Tăng già Tỉnh Bình Định tổ chức. Đại giới đàn này cung thỉnh Hòa Thượng Huệ Chiếu làm Hòa Thượng Đàn Đầu truyền giới. Được biết, Hòa thượng Thích Đổng Minh cũng thọ Sa di giới trong đại giới đàn này.

        Năm 1946, Hòa thượng Bổn Sư viên tịch, sau khi lo tang lễ và hiếu sự cho Bổn Sư xong, và để có nơi nương tựa tu học, Ngài cầu pháp y chỉ sư với Hòa thượng Vạn Ân – Tổ đình Hương Tích xã Hòa Mỹ , Huyện Tây Hòa , Tỉnh Phú Yên. (Cần nói thêm rằng, Hòa thượng Vạn Ân là em ruột của Hòa thượng Vạn Pháp).

        Năm 1947, Ngài thọ đại giới tại Đại giới đàn Chùa Bảo Sơn (thôn Phong Thăng, xã An Định, huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên), do Giáo hội Tăng già Tỉnh Phú Yên tổ chức. Tại giới đàn này đã cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Vạn Ân làm Hòa Thượng Đường Đầu truyền giới. Hòa thượng Phúc Hộ làm đàn chủ. Được biết, Hòa thượng Thích Khế Hội (Trí Thành), Hòa thượng Thích Phước Trí cũng thọ Đại giới trong giới đàn này.

        Năm 1950, Ngài tham gia khóa tu học Phật Pháp và Trường Hương (tại Tổ đình Bảo Tịnh), do Hòa Thượng Vạn Ân chứng minh và Hòa thượng Phúc Hộ làm thiền chủ.

        Năm 1961, thể theo sự cầu thỉnh của cụ Nguyễn Nguyên Huân, Giáo hội Tăng già tỉnh Phú Yên cử Ngài làm trụ trì Chùa Thọ Vân – Thượng Tiên.

        Năm 1962, Giáo hội Tăng già tỉnh Phú Yên trạch cử Ngài làm tuần chúng (kiểm Tăng) chư sơn địa hạt Tuy Hòa.

        Pháp nạn năm 1963, Hòa thượng được Giáo hội Tăng già tỉnh Phú Yên cử làm Chánh đại diện Phật giáo Thống nhất xã Bình Kiến. Ngài hướng dẫn phong trào tranh đấu chống áp bức, kỳ thị tôn giáo do tập đoàn gia đình trị họ Ngô chủ xướng.

        Năm 1974, sau khi Sư huynh Huệ Thiền trụ trì Chùa Kim Quang viên tịch, không có Thầy kế vị nên chư sơn cử Ngài về lo công việc Phật sự. Như vậy, Ngài đảm nhận trụ trì cùng lúc hai chùa cho đến ngày viên tịch.

chua-kim-quang

Chùa Kim Quang.

        Năm 1986, UBND xã Bình Kiến mời Ngài vào làm thành viên UBMT Tổ Quốc Việt Nam xã Bình Kiến, và là đại biểu hội đồng nhân dân xã Bình Kiến suốt 11 năm (1986-1997). Hòa thượng là trụ cột tiêu biểu cho Phật giáo tại địa phương.

       Tháng 7-1989, tỉnh Phú Yên được tái lập. Nhân đó, Hòa thượng Thích Khế Hội (Trí Thành) – Trưởng Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Phú Yên đề cử Ngài làm Trưởng ban Tăng sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ liên tiếp 12 năm. Gần 3 nhiệm kỳ, vì niên cao lạp trưởng, Hòa thượng xin nghỉ Phật sự Giáo hội để an dưỡng. Tuy nhiên, hàng năm vào mùa an cư kiết hạ tại chùa Bảo Tịnh, phường 3, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hòa thượng đều tham gia  và luôn là giới sư truyền giới bát quan trai cho Phật tử xa gần. Đồng thời, Ngài cũng không ngừng tiếp độ quy y và truyền ngũ giới, thập thiện cho Phật tử hữu duyên với Ngài.

        Năm 1998 và 2001, Tỉnh Hội Phật giáo Phú Yên mở 2 đại giới đàn Liễu Quán I và II, tại Tổ đình Bảo Tịnh, Hòa thượng được cung thỉnh làm Yết-ma A-xà-lê, và Trưởng ban khảo hoạch giới tử; hàng hậu học nhờ đó mà thánh duyên được tăng trưởng.

        Năm 2002 tại Đại Hội Phật giáo toàn quốc kỳ 5, Ngài được tấn phong lên hàng giáo Phẩm Hòa Thượng. Cùng năm này, Giáo hội Phật giáo Phú Yên cung thỉnh Hòa thượng vào hàng Chứng Minh Ban Trị sự, cố vấn Giáo hội cho đến ngày viên tịch.

        Với thượng thủ mật hạnh đầu đà, Hòa thượng đã thắp sáng ngọn đèn thiền đạo pháp kế vãng khai lai, báo Phật ân đức. Ngoài ra, Ngài dùng nhiều mật chú để chữa trị bệnh tật cho mọi người; và hóa độ những oan hồn cho bá tánh được nương nhờ.

        Hóa duyên đã mãn, Ngài thâu thần thị tịch vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2010 (nhằm ngày 23 tháng 11 năm Ký Sửu. Với 82 năm trụ thế 63 hạ lạp, cùng đạo hạnh tu tập và công hạnh hoằng dương chánh pháp, Ngài đã ung dung đến đi tự tại, và đã lưu lại cho đời một hình ảnh giản dị, từ hòa, tùy duyên bất biến.

Đệ tử

Tỳ Kheo Thích Thông Thiện

Phụng soạn

Để lại lời bình

shared on wplocker.com