Thông báo gửi báo cáo tổng kết Phật sự năm 2013

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số : 429 /TB.HĐTS                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2013

Kính gửi : - Ban, Viện Trung ương GHPGVN

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ II khóa VII (2012 – 2017), sẽ được tổ chức vào các ngày 02, 03, 04, 05/01/2014 (nhằm ngày 02, 03, 04, 05/12/Quý Tỵ) tại hội trường Văn phòng 2 TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để có cơ sở tổng kết đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2013 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2014 về Văn phòng Trung ương Giáo hội:

-Thời gian: Chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm 2013.

-Địa điểm:

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng 1 (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ – Hà Nội); 01 một bản về Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng 2 TWGH (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM); 01 bản về Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN.

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh, thành Phật giáo hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

Kính chúc Quý Ban, Viện vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Bị chú :

- Ban Thư ký không chịu trách nhiệm đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Q. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

kiêm TỔNG THƯ KÝ

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

 

GHPGVN

Để lại lời bình

shared on wplocker.com