Ban Hướng dẫn Phật tử TW: Thông báo lễ hằng thuận

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

     ———————-                                                  ——————————-

   BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO
V/v Hướng dẫn tổ chức Lễ Hằng thuận

Kính gửi: – Ban Hướng dẫn Phật tử,

                                – Chư Tôn đức Trụ trì: tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường,

- Quý Ban hộ tự Tỉnh, thành toàn quốc

 

- Thực hiện chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

- Căn cứ Nghị quyết 040/NQ-BHDPT và Thông tư số 043/TT-BHDPT của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

- Căn cứ Chương trình Hoạt động Phật sự năm 2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

- Căn cứ nhu cầu thực tế của hàng Phật tử tại gia.

Cuối năm là thời điểm có nhiều thanh niên nam nữ Phật tử tổ chức Lễ Thành hôn, trong dân gian gọi là “Mùa đám cưới”, để tăng trưởng niềm tin đối với Tam bảo và tạo dấu ấn tâm linh trong đời sống gia đình của đôi bạn trẻ nhân ngày Thành hôn, chúng ta nên tích cực động viên khuyến khích và hướng dẫn tân lang tân nương về chùa đăng ký tổ chức Lễ Hằng thuận. Trong dịp lễ này, chư Tôn đức Tăng Ni sẽ trân trọng nhắc lại những lời dạy của Đức Phật về đạo vợ chồng; bổn phận làm: dâu, rể và cha mẹ tương lai; chúc phúc cho cô dâu chú rể được: ” Loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hợp”

Nay Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trân trọng đề nghị:

1- Ban Hướng dẫn Phật tử, các Phân ban, Tiểu ban Phật tử các tỉnh thành toàn quốc; chư Tôn đức Trụ trì, quý vị cư sĩ Ban Hộ tự: tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, khuôn hội; đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường; Ban Huynh trưởng đơn vị GĐPT, Ban Điều hành Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử phổ biến nội dung Thông báo này đến các thành viên; tổ chức tuyên truyền vận động quý Phật tử, huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT, để quý vị hiểu rõ lợi ích của Lễ Hằng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng, tạo thành phong trào lớn mạnh đi vào nề nếp tốt đẹp trong sinh hoạt tu học của hàng Phật tử tại gia. Xin lưu ý: các Phật tử thành viên đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường, đơn vị GĐPT, Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử là thành phần nòng cốt trong Phật sự chiến lược này.

2- Buổi Lễ Hằng thuận tại tự viện, cần được tổ chức ngắn gọn, nhưng phải trang nghiêm trọng thể, gây ấn tượng tốt cho tân lang tân nương, hai họ và khách mời; hạn chế mọi chi phí tốn kém; chỉ tổ chức tiệc trà, không trai tăng hoặc đãi cơm. Ngoại trừ có lời thỉnh cầu ân cần của tín chủ hoặc Lễ Hằng thuận được tổ chức tại tư gia của Phật tử.

3- Sau khi tổ chức Lễ Hằng thuận, xin đề nghị quý vị gởi tin và ảnh vào email: hoangtuan.btv@gmail.com để được đăng miễn phí trên trang web: huongdanphattu.vn và phattuvietnam.net.

4- Sau Tết Giáp ngọ – Năm 2014, kính mong sự phản hồi về kết quả thực hiện Thông báo của quý Ban và quý vị.

Kính chúc chư Tôn đức và quý vị vô lượng an lạc kiết tường trong ánh hào quang rạng ngời của Đức Phật.

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN KIÊM TRƯỞNG PHÂN BAN CSPT

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH THANH HÙNG

*Nơi nhận:

- Như trên

- Thường trực BHDPT Trung ương(đã ký tên và đóng dấu)

- Các Phân ban và Tiểu ban Phật tử

“để biết và thực hiện”

- Ban Hoằng pháp Trung ương

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành

“để kính tường”

- Báo Giác Ngộ

- Các trang web Phật giáo

“để phổ biến”

-Lưu

Để lại lời bình

shared on wplocker.com