Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hưng Từ (1911 – 1991)

Hòa thượng Thích Hưng Từ, thế danh Bùi Vạn Anh, sinh ngày mùng 1 tháng 8 năm Tân Hợi (1911) tại làng Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Ngài sinh trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Thân phụ là cụ Bùi Thế Vĩ, pháp danh Như Chơn, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Biểu, pháp danh Thị Bửu. Từ nhỏ Ngài được song thân giáo dục trong tinh thần từ bi và chan chứa đức hỷ xả của Phật, nên Ngài sớm mộ cửa Thiền.

Duyên lành đã đến, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Ngọ (1918), khi vừa 8 tuổi, Ngài được song thân cho phép xuất gia đầu sư với Hòa thượng Thích Hòa Phước trụ trì chùa Thiên Long, được Bổn sư ban cho pháp danh Thị Lạc, thuộc đời 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông, chi phái Nguyên Thiều.

Nhờ túc duyên, Ngài rất thông minh đĩnh đạc, dù còn nhỏ, từ hai thời công phu, bốn quyển luật Tỳ Ni cho đến các bộ kinh Địa Tạng, Thủy Sám, Ngài đều thuộc lòng. Ngoài sự dạy dỗ của Bổn sư, Ngài còn được tham học giáo điển với các vị cao Tăng, như Hòa thượng Từ Pháp chùa Thiên Tôn.

Năm 1931 (20 tuổi), Ngài thọ Tam đàn Cụ túc tại Đại giới đàn chùa Linh Sơn, do Đại lão Hòa thượng Thích Hoằng Hóa làm đàn đầu thí giới, và được phú pháp hiệu Hưng Từ. Sau khi thụ giới Cụ Túc xong, Ngài tiếp tục học khoa Du già Mật tông với Hòa thượng Linh Quang và được Hòa thượng truyền trao pháp ấn.

Năm 23 tuổi (1934), Ngài được chư Tôn túc trong hội Địa Tạng Phổ lúc bấy giờ, giới thiệu và gởi học Tam Tạng giáo điển tại Phật học đường Tây Thiên Huế ba năm (1934 – 1937). Nhờ tâm cầu học vững bền, chẳng những Ngài uyên thâm kinh điển mà còn thấu triệt lẽ tánh diệu dụng của khoa Du già Chẩn tế.

Sau khi tham học với các bậc cao Tăng ở Huế và Phú Yên xong, nhằm lúc phong trào chấn hưng Phật giáo đang dấy lên mạnh mẽ trên khắp ba miền đất nước, Ngài nhận thấy đây là một cơ duyên thuận lợi để phục hưng chánh pháp.

Năm 1937, Ngài vận động Tăng tín đồ mở các Tăng học đường tại các chùa Cổ Lâm, Liên Trì (Tuy An), Thiên Từ (Ninh Hòa) để đào tạo Tăng tài. Đặc biệt tại chùa Cổ Lâm có nhiều vị đến nghe giảng kinh Pháp Hoa như: Hòa thượng Quảng Đức, Ngài Vĩnh Thọ, Nhơn Thị, Nhơn Duệ… do Ngài làm chủ giảng.

Năm 1939, vì ảnh hưởng chiến tranh nên các Tăng học đường này tạm thời đóng cửa, nhưng Ngài luôn tìm mọi cách tổ chức các lớp tu học, giảng kinh luật dưới hình thức an cư kiết hạ, mở Đại giới đàn ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Tuy để đào tạo các bậc cao Tăng hữu ích cho đạo sau này như các Hòa thượng Ấn Tâm, Viên Quang, Đồng Huy… và giảng dạy khoa Du già Chẩn tế cho chư Tăng ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận…

Ngoài việc giảng dạy, đào tạo Tăng Ni, Ngài còn đem hết sức mình khai sơn và trùng tu rất nhiều ngôi chùa để có nơi tu học cho Tăng Ni và sớm hôm lễ bái của Phật tử gần xa như: chùa Thiên Long ở Phú Yên (1938); Tổ đình Minh Sơn (1957); Linh Đài và Thiên Tứ ở Ninh Hòa (1959). Đồng thời khai sơn Linh Sơn Tự ở Lạc Tánh, ở Tánh Linh (1961) và chùa Pháp Hội ở Hàm Tân – Bình Thuận (1967).

Trong suốt cuộc đời tu học và hành đạo, Ngài không từ nan bất cứ một nhiệm vụ nào khi được chư Tăng và Giáo hội giao phó cũng như Phật tử cần đến. Đối với dân tộc, Ngài luôn đem hết sức mình góp phần vào công cuộc bảo vệ quê hương.

Năm 1945, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Ngài được Tăng tín đồ đề cử làm Chủ tịch Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Phú Yên.

Năm 1955, Ngài đảm nhận Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già tỉnh Khánh Hòa liên tiếp hai nhiệm kỳ.

Năm 1963-1964, Ngài lãnh đạo phong trào đấu tranh bảo vệ Phật giáo và dân tộc tỉnh Bình Tuy (Hàm Tân).

Năm 1964-1978, Ngài được Hội đồng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất suy tôn vào Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống.

Từ năm 1982 cho đến ngày viên tịch, Ngài được suy tôn Cố vấn Chứng minh kiêm Ủy viên Tăng sự Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thuận Hải (cũ) và Bình Thuận sau này.

Ngài đã dịch bộ kinh Thập Lục Quán, và trước tác quyển lịch sử Tổ Hữu Đức (Tổ Linh Sơn Trường Thọ núi Tà Cú) và chư hậu Tổ.

Cuộc đời tu hành và hóa đạo của Ngài là tấm gương hy sinh tận tụy, không từ nan bất cứ một việc gì dù nhỏ, đem hết sức mình để giáo dục, đào tạo Tăng Ni tiếp dẫn hậu lai hoằng truyền chánh pháp.

Dù tuổi già sức yếu, nhưng Ngài vẫn tinh tấn tu hành không một phút giây trễ nải, và phục vụ chúng sinh đến giây phút cuối cùng. Ngày mùng 2 tháng 8 năm Tân Mùi (1991), Hòa thượng an nhiên thị tịch, hưởng thọ 80 tuổi, với 60 pháp lạp. Bảo tháp của Ngài tọa lạc trong khuôn viên chùa Pháp Hội, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Nguồn: Danh Tăng Việt Nam, Tập I, Thích Đồng Bổn chủ Biên – Thành Hội Phật Giáo, Thành Phố Hồ Chí Minh Xuất Bản 1997.

alt

Thiền sư Thích Hưng Từ là một trong những bậc cao Tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam đã trọn đời lo cho Phật Pháp và đặc biệt là ngài chú trọng đến việc tiếp Tăng độ Chúng. Cuộc đời tu hành và hóa đạo của Thiền sư là tấm gương hy sinh tận tụy, không từ nan bất cứ công việc gì dù nhỏ, đem hết sức mình để giáo huấn Tăng tín đồ Phật tử. Với đức tính khiêm cung hiếu hạnh và mô phạm cao cả của ngài là thân giáo quan trọng đã tác thành nên những đệ tử hữu danh.

Đệ tử đắc Pháp với thiền sư có pháp danh chữ Đồng, có pháp tự chữ Thông, có pháp hiệu chữ Ấn rất đông, hiện nay đang giữ nhiều chức vị quan trọng trong Giáo hội như:

1. HT Đồng Huy – Trí Thắng là thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự TWGHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, khai sơn chùa Vạn Hạnh và Vạn Thiện tại Phú Mỹ – Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu.

2. HT Quảng Nhơn – Ấn Tâm – Nguyên Chánh đại diên PGVNTN tỉnh Bình Thuận, Viện chủ chùa Long Đoàn, núi tà Cú, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

3. HT Trừng Huệ – Như Ý – Ấn Bửu Phó ban Trị sự tỉnh GHPG Khánh Hòa. Khai sơn chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. HT Tâm Thủy – Thiện Lưu – Ấn Thanh Trưởng ban Trị sự Phật giáo Phú Yên, kế thừa chùa Minh Sơn, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên.

5. HT Quảng Đại – Tuệ Hải -Ấn Tạng Viện chủ Kim Liên Bửu Tự, Diên Khánh, Khánh Hòa.

6. HT Tâm Linh – Thiện Chí – Ấn Đức Viện chủ chùa Phước Thái, quận 9,  Sài Gòn.

7. HT Đồng Giải – Thông Ứng – Ấn Ký kế thừa Trú trì chùa Linh Đài, xã Hòa Đa, huyện Tuy An, Phú Yên.

8. TT Nguyên Thích – Minh Mỹ – Ấn Đạo kế thừa Trú trì Tổ đình Thiên Quang, Diên Khánh, Khánh Hòa.

9. TT Chúc Thọ – Quảng Thiện – Ấn Pháp trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khánh Hòa, Phó ban Tăng sự kiêm Viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước, Nha Trang, Khánh Hòa.

10. TT Nguyên Thích – Thiện Trì – Ấn Hội Trú trì chùa Phước Quang quận 3, Sài Gòn.

11. TT Tâm Huệ – Hưng Công – Ấn Đạo Trú trì chùa Sắc Tứ Kim Sơn, Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.

12. TT Trừng Lộc – Chơn Kiến – Ấn Minh Trú trì chùa Thiên Phú, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

13. TT Nguyên Hải –-Như Minh – Ấn Chánh Trú trì chùa Sắc Tứ Liên Hoa, Nha Trang, Khánh Hòa.

14. TT Thanh Trí – Thiện Qủa – Ấn Pháp Trú trì chùa Hoa Quang, Nha Trang, Khánh Hòa.

15. TT Nguyên Thắng – Từ Thành – Ấn Tín Trú trì chùa Thiền Lâm, Nha Trang, Khánh Hòa.

16. TT Thiện Tâm – Ấn Nhơn Trú trì chùa Huyền long, La Gi, Bình Thuận.

17. TT Đồng Quan – Thông Thoại – Ấn Chánh kế thừa trú trì Tổ đình Pháp Hội, Bình Tuy.

18. TT Đồng Nguyên – Thông Thắng – Ấn Đức Trú trì chùa Thập Thành, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

19. TT Thiện Hoa – Ấn Quả Trú trì chùa Quan Âm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

20. TT Đồng Nghĩa – Phổ Quảng Trú trì chùa Nghĩa Trang Phật Giáo, Diên Khánh, Khánh Hòa.

21. TT Đồng Thành – Nguyên Thanh – Bảo Thiền Trú trì chùa Nguyên Phước, Nha Trang, Khánh Hòa.

22. TT Tâm Quả – Ấn Hạnh Trú trì chùa Phú quang, Tuy Hòa, Phú Yên.

23. TT Thiện Hanh – Ấn Tuệ Trú trì Tổ đình Khánh Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

24. TT Đồng Trung Trú trì chùa Dược Sư – Mỹ Quốc.

25. TT Đồng Giác Trú trì chùa Vĩnh Xương, An Phú, Tuy An, Phú Yên.

26. TT Tâm Trực – Ấn Nghiêm Trú trì chùa Xuân Thọ, Phan Thiết. Kiêm Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận.

27. ĐĐ Đồng Tuyền – Thông Lưu Trú trì chùa Linh Sơn, Lạc Tánh. Tánh Linh, Bình Thuận

28. ĐĐ Đồng Biện – Thông Luận Trú trì chùa Khánh Sơn, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên

29. ĐĐ Quảng Nhàn – Thông An Trú trì chùa Cam Bình, Hàm Tân, Bình Thuận.

30. ĐĐ Đồng Tâm – Thông Trí – Pháp Huệ, Phó ban Đại diên Phật giáo thị xã La Gi, Phó trú trì Tổ đình Pháp Hội, Bình Tuy.

31. ĐĐ Đồng Chiến – Ấn Nhựt, Phan Thiết, Bình Thuận.

32. ĐĐ Thông Thành – Ấn Tựu, chùa Bửu Thế Quan, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

33. ĐĐ Thông Giám – Ấn Bửu, Trú trì chùa Bửu Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

34. ĐĐ Nhựt Thời – Thông Hiền, Trú trì chùa Tịnh Độ, Tân An, La Gi, Bình Thuận.

35. ĐĐ Đồng Thiệt – Thông Sự.

36. ĐĐ Đồng Chánh tu học tại Trảng Bom, Đồng Nai.

37. ĐĐ Thiện Phước – Ấn Đức, tu học tại đảo Phú Quý.

38. ĐĐ Đồng Sanh – Thông Tựu – Viên Trung, Trú trì chùa Phụng Sơn, Hàm Phụng Nam, Bình Thuận.

39. ĐĐ Đồng Quan – Huệ Minh, tu học tại Anh Quốc.

40. ĐĐ Thích Giác Lượng.

41. Ni Trưởng Quảng Hảo – Diệu Minh – Địch Quang.

42. Ni Trưởng Bổn Đại – Diệu Tài, Trú trì Niệm Phật đường Linh Sơn, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận.

43. Ni Sư Bổn Phước – Thông Duyên, Trú trì chùa Linh Sơn Tịnh Độ.

44. Ni Sư Thị Quang – Thông Chiếu, Trú trì chùa Linh Sơn Tịnh Độ.

45. Sư Cô Đồng Nghị, Trú trì Tịnh thất Bổn Hoàng, Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.

46. Sư Cô Liên Nhuận – Diệu Thân đang tu học tại chùa Hội Phước.

47. Sư Cô Đồng Thủy, Trú trì chùa Quảng Phước, Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.

48. Sư Cô Đồng Điền, Trú trì chùa Quảng Phước, Tân Xuân, hàm Tân, Bình Thuận.

alt

HT Thích Hưng Từ (người ngồi).

Nhận xét về cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại của thiền sư Thị Lạc – Hành Thiện – Hưng Từ. Hòa thượng Thích Huệ Đăng đã viết:

“…Thiền Sư sinh quán ở Phú Yên nhưng lại là vị thượng thủ đầu tiên của Giáo hội Tăng già tỉnh Khánh Hòa, do chư Tôn đức Tăng cung thỉnh suốt 2 nhiệm kỳ. Vào thời kỳ đó chưa có một vị HT nào trong tỉnh được vinh dự như vậy. Nhớ kỳ chấn hưng, thiền sư đã kế tục các vị HT tiền bối, ra sức cổ xúy phong trào đổi mới, động viên hướng dẫn chư Tăng trong sự nghiệp tinh tấn tu học và hoằng dương Phật Pháp.

Thiền sư thường nhắc nhở chư Tăng “Phật Pháp nhị bửu, Nhi tại Tăng hoằng” (nghĩa là Phật, Pháp là hai ngôi báu, nhưng nhờ chư Tăng truyền mở), hay câu:”Nhơn năng hành đạo, Phi đạo hằng nhơn” (con người hay truyền mở Đạo Pháp, chẳng phải Đạo Pháp truyền mở cho người)…

Kể từ khi Thiền sư vào quận Ninh Hòa trú trì Tổ đình Sắc Tứ Thiên Tứ, chùa Kim Long (Ninh Hòa) rồi khai đàn truyền giới làm HT Đàn đầu, rồi sau đó làm vị Thượng thủ Giáo hội Tăng già Khánh Hòa, tiếp theo nhiều năm làm phật sự 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, kế đến thiền sư vào Bình thuận và Bình Tuy khai sơn 2 chùa Linh Sơn và Pháp Hội cho đến ngày già yếu từ biệt chúng con về Tịnh Độ, ngài luôn luôn lấy việc giáo dục, sách tấn chư Tăng làm công việc chính.

Thiền sư là một người có học lực hết sức uyên bác về nội điển, về Hán học, đặc biệt nhất là về Mật tông. Từ đăng đàn thuyết pháp, giải giảng kinh, luật, luận đến đăng đàn Chấn Tế Du già, Mông Sơn, Ứng phú khoa nghi. Thanh quy tiết thứ, Thiền môn chánh độ, thiền đường quy cú, Đại học hằng giới, nhẫn đến môn công vụ, Chấp tác hành trì… bất cứ phương diện nào, thiền sư cũng thông suốt sự lý và hành trì rất hay.

Phàm vị Tăng có duyên được nghe thiền sư giảng kinh thuyết pháp, chẩn tế, ứng cúng các khoa nghi… đều hết sức hoan hỷ và khâm phục tài năng uyên bác của ngài. Thiền sư lại từ bi lân mẫn thương mến chư Tăng, Ni, không phân biệt tuổi tác, địa phương, hoàn cảnh hành đạo, hễ có người nào cần thiền sư đều hoan hỷ dạy bảo, hướng dẫn sách tấn với tất cả tấm lòng khoan dung, nhân từ, cần mẫn hết sức chỉ dẫn đến nơi đến chốn.

Vì vậy, đa số chư Tăng ở 3 tỉnh Phú yên, Khánh Hòa và Bình thuận đều tôn kính ngài, thương mến ngài như vị cha lành. Thiền sư là vị Tôn sư được nhiều chư Tôn Thượng tọa, Đại đức cầu pháp và trong số những vị cầu pháp với thiền sư ngày trước, hiện nay đã được chư Tăng tôn vinh hay Giáo hội tấn phong Hòa thượng. Đây là niềm vui cao qúy của chư Tăng, niềm vinh dự tự hào của hàng tín đồ Phật tử và cũng là công đức giáo dưỡng vô cùng to lớn của thiền sư…”

Hiện nay bài vị thiền sư Thích Hưng Từ đang thờ tại Tổ đình Sắc Tứ Thiên Tứ. Ninh Hòa

Thiền sư Thích Hưng Từ là một cộng tác viên đắc lực của Bồ tát Thích Quảng Đức trong việc hoằng pháp từ năm 1936 – 1942 tại xứ Trầm Hương (Khánh Hòa).

Nguồn: Ninh Hòa Today (ninhhoatoday.net).

Để lại lời bình

shared on wplocker.com