Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện thành.

Vừa qua, từ ngày 26/12/2011 đến ngày 07/01/2012 (nhằm ngày mùng 2 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm Tân Mão), Ban đại diện Phật giáo 8 huyện thành đã tiến hành đại hội đại biểu cung cử nhân sự cho nhiệm kì 2012 -2017.

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Đi đầu trong các huyện thành, sáng ngày 26/12/2011 (mùng 2 tháng 12 năm Tân Mão), tại chùa Long Hưng, thị trấn La Hai, Ban Đại diện Phật giáo huyện Đồng Xuân, đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện, với kết quả như sau:

1/ HT Thích Tịnh Mãn được đại hội cung kính – công cử và tái đắc cử Chánh Đại diện Phật giáo Huyện Đồng Xuân.

2/ Phó Đại diện 1: ĐĐ Thích Quảng Thứ.

3/ Phó Đại diện 2 kiêm Thư ký: SC TN Nhuận Hải.

4/ Thủ quỹ kiêm Hoàng Pháp: SC TN Tâm Phúc.

5/ Phó Thư ký phụ trách GĐPT: CS Tâm Minh – Lương Văn Hảo.

6/ Ủy viên Từ thiện xã hội: CS Quảng Hinh – Nguyễn Thị Hương.

7/ Ủy viên Kinh tế tài chánh: CS Quảng Phúc – Nguyễn Thị Thúy Diễm.

8/ Các Ủy viên: CS Quảng Thu – Huỳnh Thị Cúc; Quảng Lập – Từ Tâm; Chúc Hảo – Lâm Tấn Khải; Quảng Lâm – Mai Xuân Chi và CS Quảng Quyết – Phạm Văn Chung.

alt

Tân Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Đồng Xuân. Ảnh: Đoàn Phước Thuận.

THÀNH PHỐ TUY HÒA

Tiếp theo đó, sáng ngày 28/12/2011 (04/12/Tân Mão), tại Tổ đình Hồ Sơn, đơn vị TP Tuy Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo, với kết quả như sau:

1/ HT Thích Nguyên Đức tiếp tục được đại hội cung kính – công cử vào vị trí Chánh Đại diện Thành hội Phật giáo TP Tuy Hòa.

2/ Phó Đại diện 1: TT Thích Giác Thuận.

3/ Phó Đại diện 2: ĐĐ Thích Quảng Tế.

4/ Phó kiêm Chánh Văn phòng: CS Tâm Dũng – Phạm Thái Hùng.

5/ Ủy viên Tài chánh kiêm Thủ quỹ: CS Quảng Duyên – Đinh Ngọc Nhơn.

6/ Ủy viên Kiểm soát: TT Thích Thông Hòa.

7/ Ủy viên Nghi lễ: ĐĐ Thích Nguyên Giáo.

8/ Ủy viên Hoàng Pháp: ĐĐ Thích Nguyên Đạo.

9/ Ủy viên Từ thiện xã hội: NS TN Trúc Liên.

10/ ỦY viên Hướng dẫn GĐPT: CS Tâm Phẩm – Trương Văn Bảy.

11/ Ủy viên Hướng dẫn cư sỹ: CS Tâm Hà – Nguyên Hải.

12/ Ủy viên kiêm Phó thư ký: CS Tâm Tài – Huỳnh Văn Tam.

13/ Ủy viên Văn hóa: CS Tâm Mỹ – Huỳnh Văn Thanh.

14/ Các Ủy viên: SC TN Quảng Toàn, và CS Thiện Đức – Trần Quảng.

15/ Các Ủy viên dự khuyết: ĐĐ Thích Quảng Đạo; ĐĐ Thích Tâm Nguyện; ĐĐ Thích Quảng Truyền; SC TN Tâm Bổn, và CS Nguyên Phước – Phan Thị Kim Thọ.

alt

Tân Ban Đại diện Thành hội Phật giáo Thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Văn Giáo.

HUYỆN TUY AN

Vào sáng ngày 29/12/2011 (05/12/Tân Mão), Tại chùa Cảnh Phước, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện hội Phật giáo huyện Tuy An cũng đã tổ chức đại hội đại biểu thành công tốt đẹp với kết quả như sau:

1/ TT Thích Nguyên Lai được suy tôn: Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy An.

2/ ĐĐ Thích Quảng Giải được cung cử: Chánh Đại diện Phật giáo huyện Tuy An.

3/ Phó Đại diện 1: ĐĐ Thích Chúc Phát.

4/ Phó 2 kiêm Thủ quỹ: SC TN Minh Tiến.

6/ Thư ký 1: SC TN Diệu Thành.

7/ Thư ký 2: CS Đồng Chỉnh – Trần Văn Chính

8/ Ủy viên Hoàng Pháp: SC TN Chơn Như.

9/ Ủy viên Kiểm soát: ĐĐ Thích Chúc Hiệu.

10/ Ủy viên Nghi lễ: ĐĐ Thích Quảng Dũng.

11/ Ủy viên phụ trách GĐPT: CS Nguyên Thuận – Nguyễn Văn Hòa.

12/ Ủy viên Từ thiện xã hội: SC TN Viên Tịnh.

13/ Ủy viên Kinh tế tài chánh: SC TN Nguyên Tâm.

14/ Các Ủy viên: SC TN Thông Luận, và CS Đồng Hiện – Dương Tấn Phát.

alt

Tân Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Tuy An. Ảnh: Đoàn Phước Thuận.

HUYỆN ĐÔNG HÒA

Tiếp theo đó, Ban Đại diện Phật giáo Huyện Đông Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo vào sáng ngày 30/12/2011 (6/12/Tân Mão), tại chùa Cảnh Thái. Tân Ban đại diện gồm có:

1/ ĐĐ Thích Nguyên Minh được cung cử làm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Đông Hòa.

2/ Phó Ban Đại diện 1 kiêm Thư ký: ĐĐ Thích Quảng Tú.

3/ Phó Ban Đại diện 2: ĐĐ Thích Quảng Kim.

4/ Thủ quỹ kiêm Văn phòng: ĐĐ Thích Quảng Sơn.

5/ Ủy viên Hoàng Pháp kiêm Hướng dẫn cư sỹ: ĐĐ Thích Quảng Định.

6/ Ủy viên Nghi lễ: ĐĐ Thích Quảng Pháp.

7/ Ủy viên Kiểm soát: ĐĐ Thích Quảng Thanh (Nguyễn Văn Tâm).

8/ Ủy viên Văn hóa: ĐĐ Thích Quảng Thanh (Lê Văn Nhứt).

9/ Ủy viên Kinh tế tài chánh: CS Nguyên Anh – Nguyễn Thành Nga.

10/ Ủy viên Từ thiện xã hội: SC TN Minh Hảo.

11/ Ủy viên GĐPT: CS Nguyên Long – Nguyễn Ngọc Thủy.

12/ Các Ủy viên: ĐĐ Thích Như Trí; SC TN Diệu Khai; SC TN Minh Viên, và SC TN Diệu Liên.

13/ Các Ủy viên dự khuyết: ĐĐ Thích Nguyên Hạnh; ĐĐ Thích Nguyên Tích, và SC TN Như Liên.

alt

Tân Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Đông Hòa. Ảnh: Đoàn Phước Thuận.

HUYỆN SÔNG HINH

Sáng ngày 01/01/2012 (08/12/Tân Mão), tại chùa Linh Thứu, tại đại hội, Đại biểu huyện hội Phật giáo huyện Sông Hinh đã thống nhất với Tân Ban đại diện như sau:

1/ ĐĐ Thích Nguyên Tân được cung cử làm Chánh đại diện Phật giáo huyện Sông Hinh.

2/ Phó Ban Đại diện 1 kiêm Nghi Lễ: ĐĐ Thích Ngyên Tín.

3/ Phó Ban Đại diện 2 kiêm Hoàng Pháp: SC TN Huệ Thiện.

4/ Thư ký: CS Nhuận Tú – Đinh Văn Cẩm.

5/ Thủ quỹ: CS Diệu Âm – Phạm Thị Được.

6/ Ủy viên Kiểm soát: SC TN Viên Trí.

7/ Ủy viên Kinh tế tài chánh: CS Nguyên Tiên – Nguyễn Thị Phượng.

8/ Ủy viên Từ thiện xã hội: Nguyên Phổ – Lê Thị Phướng.

9/ Ủy viên phụ trách GĐPT: CS Nguyên Hồng – Nguyễn Quang Hào.

10/ Các Ủy viên: CS Quảng Luật – Lê Quốc Dũng; Nguyên Khuyết – Tô Đông Thời, và CS Nguyên Khiết – Nguyễn Văn Thanh.

THỊ XÃ SÔNG CẦU

Tiếp theo trong chuỗi sự kiện này là Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Sông cầu, diễn ra tại chùa Quảng Đạt vào sáng ngày 02/01/2012 (09/12/Tân Mão), với nhân sự Tân Ban đại diện như sau:

1/ HT Thích Đồng Tiến được Đại hội thống nhất suy tôn: Chứng minh Cố vấn Ban đại diện Phật giáo thị xã Sông Cầu.

2/ ĐĐ Thích Quảng Đạo được cung cử làm Chánh đại diện Phật giáo thị xã Sông Cầu.

3/ Phó Ban Đại diện 1 kiêm Thư ký 1: ĐĐ Thích Nguyên Hòa.

4/ Phó Ban Đại diện 2 kiêm Kinh tế tài chánh: ĐĐ Thích Nguyên Tồn.

5/ Ủy viên Hoàng Pháp: ĐĐ Thích Quảng Lượng.

6/ Ủy viên Nghi Lễ: ĐĐ Thích Trung Diên.

7/ Thư ký 2 kiêm Từ thiện xã hội:  SC TN Minh Chơn.

8/ Ủy viên phụ trách GĐPT: CS Quảng Định – Lê Văn Đon.

9/ Các Ủy viên: ĐĐ Thích Giác Nhựt; ĐĐ Thích Nhuận Nghiêm; SC TN Diệu Hiền; SC TN Quảng Huệ; CS Nguyên Châu – Phùng Thế Minh, và CS Đức Dương – Nguyễn Thị Hương.

HUYỆN PHÚ HÒA

Huyện hội Phật giáo huyện Phú Hòa cũng hòa chung vào dòng sự kiện đại hội Phật giáo của các huyện thành, đã tổ chức Đại hội đại biểu vào ngày 03/01/2012 (10/12/Tân Mão), tại chùa Long Khánh, với nhân sự Tân Ban đại diện như sau:

1/ TT Thích Nguyên Cầu tiếp tục được đại hội cung kính – công cử làm Chánh đại diện Phật giáo huyện Phú Hòa.

2/ Phó Ban Đại diện 1: ĐĐ Thích Quảng Phục.

3/ Phó Đại diện 2 kiêm Thư ký 1: CS Quảng Lý – Võ Đề Luận.

4/ Thư ký 2: SC TN Bổn Tánh.

5/ Ủy viên Nghi lễ: ĐĐ Thích Nguyên Hoa.

6/ Ủy viên Kinh tế tài chánh: ĐĐ Thích Nguyên Đạo.

7/ Ủy viên Từ thiện xã hội: SC TN Trung Liên.

8/ Thủ quỹ: CS Tâm Đạt – Lê Trung Kháng.

9/ Các Ủy viên: SC TN Hạnh Lộc, và CS Tâm Hiệp – Trịnh Hội.

alt

Tân Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Phú Hòa. Ảnh: Đoàn Phước Thuận.

HUYỆN TÂY HÒA

Tiếp theo đó, sáng ngày 07/01/2012 (14/12/Tân Mão), tại chùa Hương Tích, Huyện hội Phật giáo huyện Tây Hòa cũng đã tiến hành Đại hội đại biểu, với kết quả nhân sự như sau:

1/ ĐĐ Thích Nguyên Nhã được cung cử tiếp tục làm Chánh đại diện Phật giáo huyện Tây Hòa.

2/ Phó Ban Đại diện 1 kiêm Hoàng Pháp: ĐĐ Thích Quảng Hội.

3/ Phó Ban Đại diện 2 kiêm thư ký 2: ĐĐ Thích Quảng Tuấn.

4/ Thư ký 1: ĐĐ Thích Nguyên Đại.

5/ Thủ Quỹ: ĐĐ Thích Quảng Nghiêm.

6/ Ủy viên Nghi lễ: ĐĐ Thích Quảng Chiếu.

7/ Ủy viên GĐPT: CS Nguyên Lưu – Lê Văn Nho.

8/ Các Ủy viên: ĐĐ Thích Quảng Thiện, và ĐĐ Thích Quảng Yên.

alt

Tân Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Tây Hòa. Ảnh: Đoàn Phước Thuận.

HUYỆN SƠN HÒA

Vào ngày 17/01/2012 (24/12/Tân Mão), tại chùa Phước Sơn, thị trấn Củng Sơn, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Sơn Hòa đã diễn ra dưới sự chứng minh của Thường trực BTS GHPG tỉnh, và tham dự của các cấp chính quyền địa phương. Đại hội đã thành tựu viên mãn với kết quả như sau:

1/ ĐĐ Thích Quảng Huy đựơc đại hội thống nhất cung cử làm Chánh Đại diện Ban Đại diện Phật giáo Huyện Sơn Hòa.

2/ Phó BĐD kiêm Thư ký: SC TN Nguyên Đường.

3/ Thủ quỹ: SC TN Quảng Đăng.

4/ UV Nghi lễ: SC TN Tâm Trí.

5/ UV phụ trách GĐPT: CS Tâm Nguyện – Nguyễn Hữu Khứu.

6/ Ủy viên: CS Nguyên Hoa – Lê Thị Kim Hương.

alt

Tân Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Sơn Hòa. Ảnh: Đoàn Phước Thuận.

Như vậy, sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Sơn Hòa cũng đã khép lại chuỗi sự kiện đại hội Phật giáo các huyện thành của Tỉnh Phú Yên, để tiến đến Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên vào ngày 21/4/2012 (01/4/Nhâm Thìn).

PHÂN BAN NI GIỚI

Ngoài ra, Phân Ban đặc trách Ni giới tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức đại hội vào sáng ngày 05/01/2012 (12/12/Tân Mão), tại chùa Bình Quang (TP Tuy Hòa), với nhân sự được thống nhất như sau:

1/ Ủy viên Ban Tăng sự phụ trách Ni giới Phú Yên: NS TN Như Liên.

2/ Cố vấn: NS TN Đoan Liên.

3/ Trưởng Phân ban: SC TN Diệu Thông.

4/ Phó Phân ban 1: SC TN Nguyên Tâm.

5/ Phó Phân ban 2: SC TN Hạnh Lộc.

6/ Thư ký: SC TN Tâm Thanh.

7/ Thủ quỹ: SC TN Nguyên Hương.

8/ Các Ủy viên: SC TN Trung Liên; SC TN Tâm Trí; SC TN Minh Chơn; SC TN Quảng Mãn; SC TN Huệ Thiện, và SC TN Huệ Hải.

alt

Ảnh: Văn Giáo.

Để lại lời bình

shared on wplocker.com